CV

Werkervaring

Nederlandse Waterschapsbank (NWB) in Den Haag
Implementatie consultant/ Coach, september 2023 (1 dag per week) – heden
Implementatie van mijn herstructureringsvoorstel van het directiesecretariaat begeleiden en het verder coachen van de teamleider en assistenten.
Herstructureren directiesecretariaat/ Coach/ Interim directiesecretaresse, april – augustus 2023
Herstructureren directiesecretariaat: huidige en gewenste situatie in kaart brengen, een voorstel voor een nieuwe werkwijze presenteren en implementeren. Communicatie binnen het secretariaat verbeteren, structuur aanbrengen en processen standaardiseren. De teamleider en 2 assistenten, coachen om de nieuwe werkwijze eigen te maken;Ondersteunen interim CFO;
Interim PMO/Projectsecretaris bij VZVZ in Den Haag, september 2022 – april 2023
– Voor het team Planning & Control is de opdracht gericht op het borgen van overdracht ter overbrugging van in te vullen PMO vacatures en het vastleggen en standaardiseren van processen en werkafspraken;
– Meebouwen aan de verdere ontwikkeling van het team Planning & Control;
– Blauwdruk en Quick Scan maken voor nieuwe projecten en programma’s en het inrichten van standaard afspraken en processen;
– Projectsecretaris rol: het ondersteunen, organiseren en notuleren van vergaderingen van diverse raden;
– PMO rol: het ondersteunen van sectorteams GGZ en JGZ.
Herstructureren secretariaat/ Interim directiesecretaresse bij Allard Pierson/UvA bibliotheek in Amsterdam, juli – augustus 2022
Herstructureren secretariaat: huidige en gewenste situatie in kaart brengen en een voorstel gepresenteerd. Handboek secretariaat maken.
Ondersteunen Directeur Allard Pierson: Agendabeheer, vergaderingen voorbereiden, agenda en actielijst maken, lunch en catering bestellen, reizen boeken, secretariaat mailbox bijhouden.
Interim Directiesecretaresse bij Pon Equipment in Almere, maart – juni 2022
Vervanging zwangerschapsverlof Directiesecretaresse:
Ondersteunen Managing Director. Officemanagement taken, reizen boeken, externe vergaderingen en evenementen organiseren. Pon Equipment implementeert momenteel een nieuw ERP systeem, een groot uitdagend project wat veel vraagt van de organisatie. Als rechterhand van de directeur heb ik een signaleerfunctie.
Interim Bestuursassistent bij Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen, november 2021 – februari 2022
Ondersteunen Bestuurder en Bestuurssecretaris.
Moderniseringsslag secretariaat aanbrengen en processen optimaliseren.
Interim Officemanager bij Strikwerda Investments B.V. in Blaricum, juli 2021 – oktober 2021
Nieuw functieprofiel opstellen en processen optimaliseren ter voorbereiding van het werven van een vaste medewerker.
Uitvoerende werkzaamheden: Administratie, facturatie en declaraties. Beheer personele zaken (in/uitdienst, ziekte- en verlofregistratie) Beheer facilitaire zaken (inkoop en voorraadbeheer) Presentaties voorbereiden. Externe en interne meetings organiseren. Verzorgen representativiteit kantoor.
Lopende processen optimaliseren (IT, administratie, bestellingen)
Vereniging FFP in Amsterdam
Projectcoördinator, maart  –  juni 2021
In kaart brengen van de bureau activiteiten; automatisering, administratie, huisvesting en personele functies.
Alternatieven en mogelijkheden onderzoeken om een kostenbesparing te realiseren en een integratie voorbereiden van twee organisaties.
Interim Bestuurssecretaris, maart 2020 – maart 2021
Ondersteunen van het Stichtings- & Verenigingsbestuur, Ledenraad  en directeur. Ondersteuning bieden bij het uitvoeren van de bestuurlijke taken, voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen.
Aanspreekpunt op het gebied van HR, Finance (forecast, begroting en jaarrekening) en Bedrijfsvoering voor de organisatie en externen. Uitvoering van de operationele werkzaamheden op deze gebieden.
Lid van het Management Team.
Aansturing Front Office (3 pers.)
Coördinatie operationele werkzaamheden rondom het samenvoegen van twee organisaties.
Interim Officemanager/ Backoffice specialist bij Trombosestichting NL in Voorschoten, september 2019 – februari 2020
Vervanging huidige Officemanager tijdens zwangerschapsverlof. Secretariaat coördineren.
CRM beheren tbv donateurs, bestanden en rapportages. Bestanden aanleveren bij de drukker en printproeven controleren.
Evenement organiseren – Donateursdag in Studio’s Aalsmeer.
Aanspreekpunt ICT en facilitaire diensten.
Interim Executive assistant/ coach bij LeasePlan Nederland in Almere, mei – augustus 2019
Invulling geven aan de nieuw op te zetten Executive assistant functie.
Management assistants coachen en lopende processen analyseren en verbeteren.
Ondersteunen Service Delivery Director en Automotive Director.
Summer BBQ event voor 380 medewerkers organiseren.
Interim Directiesecretaresse bij Heembouw in Roelofarendsveen, november 2018 – april 2019
Vervanging huidige Directiesecretaresse tijdens zwangerschapsverlof.
Algemeen directeur Wonen, Commercieel directeur Wonen en Hoofd Realisatie ondersteunen; complex agendabeheer, vergaderingen organiseren en bijwonen, actielijsten maken, lunch en catering bestellen, facturen goedkeuren, presentaties maken, organiseren van kleine evenementen.
Projecten: Handboek secretariaat maken. Woningdossier aanmaken voor kopers in HomeDNA. Plan maken voor inrichting en doel ‘kampvuur’ eiland in Braassemermeer.
Interim Officemanager bij Vereniging FFP in Amsterdam, maart – september 2018
Vervanging zwangerschapsverlof huidige frontoffice medewerker en langdurige ziekte huidige (parttime) frontoffice medewerker; Uitzendkracht aansturen. Binnenkomende vragen van leden en externe contacten afhandelen. CRM bijhouden voor ledenanalyses en rapportages. Evenementen organiseren.
Aanspreekpunt IT en Facilitaire diensten.
Werkprocessen optimaliseren; CRM opschonen en herinrichten, SharePoint structureren, handboek frontoffice maken, (digitale) processen inrichten en beschrijven.
Interim advies opdracht bij Lokale Helden & Co in Hoofddorp, februari 2018
Advies geven over de nieuw in te vullen functie en werkzaamheden Support/office manager; processen, workflow en functie beschrijven.
Interim PMO Support CLS Program bij LeasePlan Corporation in Almere, oktober – december 2017
Dagelijkse betrokkenheid met de program manager. Dagelijks contact met Streamleads en team members (100 personen) Reizen en hotels boeken (35 personen) vergaderingen plannen, agendabeheer.
Efficiëntie en processen verbeteren; reizen, onboarding, facility.

Support by Sandra, Interim Business Support, september 2017 – heden

Gemeente Haarlemmermeer in Hoofddorp, april 2016 – september 2017 in verschillende functies;
Projectsecretaresse – ondersteunen bij Landschapstriënnale 2017.
Clustersecretaresse – Agendabeheer, bijeenkomsten en evenementen organiseren en actielijsten maken.  Coördinerende functie over 5 afdelingssecretaresses.
Wethoudersecretaresse – complex agenda- en emailbeheer, bijeenkomsten en vergaderingen organiseren. Papierloos vergader systeem (iBabs) beheren.
Nevenfunctie; Projectleider – opzetten van een flexpool voor assistenten.
Bausch+Lomb/ Valeant Pharmaceuticals International, Schiphol-Rijk, april 2003 – maart 2016 in verschillende functies;
Officemanager
Ondersteunen van Sr. Director EMEA Supply Chain en Site manager.
Interne communicatie: Hoofdredacteur personeelsmagazine, redactie aansturen. Evenementen, (internationale) vergaderingen en campagnes organiseren. Narrowcasting beheren. Facilitaire diensten.
Communication specialist / Executive assistant
Ondersteunen van de Sr. Director EMEA Supply Chain. Leidinggeven aan een team assistant van 2009-2011.
Interne processen aanpassen na de overname door Valeant Pharmaceuticals in 2013, betreffende logo’s, huisstijl, briefpapier, interne communicatie en coördinatie van interne verhuizing. Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.
Projectleider Rebranden en Reorganisatie
Rebranden na overname door Valeant Pharmaceuticals International, Inc.: briefpapier, visitekaartjes, logo’s in en op het pand en magazijn.
Coördineren van interne verhuizing van afdelingen en werkplekken vanwege een reorganisatie (gevolg van de overname)
Projectleider Communicatie en Informatievoorziening

Opzetten van verschillende communicatiekanalen: personeelsmagazine, Facebook fanpage, Nederlandse website en TV schermen met narrowcasting.
Management assistant bij Hewlett Packard in Amstelveen
september 2000 – maart 2

Interim Business Support l Office Improvement

Ben je op zoek naar Interim Business Support of Office Improvement? Dan ben je bij Support by Sandra aan het goede adres.
Ik ben een gemotiveerde interim professional met brede kennis en ervaring op gebied van office- en projectmanagement: aansturen van teams en projecten, project- en procesmatig werken, verandermanagement, HR, Finance, interne communicatie, strategisch meedenken, (her)structureren en procesoptimalisatie.
Tijdens mijn opdracht werk ik graag met de opdrachtgever aan een verbetertraject. Waar gaat het goed en waar kan het beter in de organisatie. Kantooractiviteiten professionaliseren, moderniseren en optimaliseren en daarmee groei, een efficiencyslag en een kostenbesparing realiseren. 
Juist in deze krappe markt een goede vaste medewerker vinden en het (her)structuren van een team of processen vergt tijd en aandacht. Je wil geen concessies doen aan kwaliteit, maar de werkzaamheden gaan intussen wel door. Door een interimmer in te huren kun je de continuïteit van het kantoor waarborgen, orde op zaken stellen én heb je de tijd om een vaste medewerker aan te nemen.
Een interimmer inhuren heeft veel financiële voordelen, maar wellicht belangrijker is de toegevoegde waarde die ik tijdelijk inzet voor jouw organisatie:
> nieuwe energie en een frisse blik op huidige processen en manier van werken
> zelfstandig en snel up en running
> kennis en ervaring opgedaan bij verschillende organisaties en branches
> flexibiliteit op gebied van duur en intensiteit
> zelfstandig ondernemer.
Met mijn inzicht en helicopterview overzie ik het grote geheel, signaleer knelpunten in teams en processen en geef structurele oplossingen en advies. (Nieuwe) strategische ontwikkelingen omzetten en vertalen naar processen en praktische ondersteuning, daar ligt mijn kracht. 
Meer informatie over mijn kennis en ervaring, is te vinden op mijn CV.
Ben je overtuigd of heb je nog vragen, neem dan contact op met mij. Ik plan graag een (online) gesprek om kennis te maken. 

Interim Business Support l Office Improvement

Ben je op zoek naar Interim Business Support of Office Improvement? Dan ben je bij Support by Sandra aan het goede adres.
Ik ben een gemotiveerde interim professional met brede kennis en ervaring op gebied van office- en projectmanagement: aansturen van teams en projecten, project- en procesmatig werken, verandermanagement, HR, Finance, interne communicatie, strategisch meedenken, (her)structureren en procesoptimalisatie.
Tijdens mijn opdracht werk ik graag met de opdrachtgever aan een verbetertraject. Waar gaat het goed en waar kan het beter in de organisatie. Kantooractiviteiten professionaliseren, moderniseren en optimaliseren en daarmee groei, een efficiencyslag en een kostenbesparing realiseren. 
Juist in deze krappe markt een goede vaste medewerker vinden en het (her)structuren van een team of processen vergt tijd en aandacht. Je wil geen concessies doen aan kwaliteit, maar de werkzaamheden gaan intussen wel door. Door een interimmer in te huren kun je de continuïteit van het kantoor waarborgen, orde op zaken stellen én heb je de tijd om een vaste medewerker aan te nemen.
Een interimmer inhuren heeft veel financiële voordelen, maar wellicht belangrijker is de toegevoegde waarde die ik tijdelijk inzet voor jouw organisatie:
> nieuwe energie en een frisse blik op huidige processen en manier van werken
> zelfstandig en snel up en running
> kennis en ervaring opgedaan bij verschillende organisaties en branches
> flexibiliteit op gebied van duur en intensiteit
> zelfstandig ondernemer.
Met mijn inzicht en helicopterview overzie ik het grote geheel, signaleer knelpunten in teams en processen en geef structurele oplossingen en advies. (Nieuwe) strategische ontwikkelingen omzetten en vertalen naar processen en praktische ondersteuning, daar ligt mijn kracht. 
Meer informatie over mijn kennis en ervaring, is te vinden op mijn CV.
Ben je overtuigd of heb je nog vragen, neem dan contact op met mij. Ik plan graag een (online) gesprek om kennis te maken.